Istorijat

TRIPLAST je osnovan 3.2.1997 god. u statusu samostalne zanatske radnje za proizvodnju i preradu plastičnih masa. Od 13.7.2006 posluje pod nazivom “Privredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa TRIPLAST d.o.o.” Proizvodnja je počela sa programom cevi i baštenskih creva. Razvoj programa proizvodnje je nastavljen osvajanjem novih proizvoda (elastični sifoni) zahvaljujući proširenju proizvodnih kapaciteta. Od 1998 god. osvojena je proizvodnja novih proizvoda (elementi i cevi za FLUIDTERM program vodovodnih instalacija). 2003 god. je, sopstvenim znanjem i naporima, osvojen hidraulični plovak za koji je TRIPLAST dobio priznanje malog patenta.

Zahvaljujući sopstvenim menadžerskim i inovacijskim naporima vlasnika usavršeni su i prošireni proizvodni kapaciteti i ostvarena značajna saradnja sa kooperantima za izradu alata i novih proizvoda.

U 2005 god. je razvijen nov proizvod, vodokotlić – sa jedinstvenim mogućnostima uštetde vode. 2006 je odlučeno i obezbeđena je nova lokacija za izgradnju nove proizvodne hale. TRIPLAST će sa novim proizvodnim objektom objediniti razmeštene poslovno proizvodne kapacitete. Krajem 2006 god. počinje projekat uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom sa namerom da ostvareni kontinuitet poboljšavanja i unapređivanja kvaliteta proizvoda podigne na nivo vrhunskih organizacijskih i tehničkih zahteva poslovanja.

TRIPLAST poseduje i Rešenje (Zavoda za intelektualnu svojinu, br.131/04-MP-131/04) kojim se priznaje mali patent za pronalazak pod nazivom “Univerzalni hidraulični dovodni ventil za sve tipove WC vodokotlića”.

Opis delatnosti

Privredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa "TRIPLAST"d.o.o. (u daljem tekstu: TRIPLAST) vrši preradu plastike ekstrudiranjem i brizganjem. Proizvodnja elemenata i cevi za program FLUIDTERM (vodovodne) instalacije tople i hladne vode obuhvata izradu širokog asortimana cevi, fitinga, nastavaka, mufova, kolena, sifona, reducira, držača, ventila, holendera, slavina i drugih spojnih delova namenjenih za pitku i sanitarnu vodu, za instalacije plastenika, bašti, vakuum instalacije, instalacije za vazduh pod pritiskom, u radijatorskom grejanju (za sistem podnog grejanja). U proizvodnom programu su creva (armirana, fleksibilna, okiten, baštenska, vagres) i sistem "crevo u crevo". TRIPLAST je jedini proizvođač DUO (štedi do 60% vode)-niskomontažnih i MONO-nisko i visokomontažnih vodokotlića. Svi elementi i cevi za program FLUIDTERM-a izrađeni su od polipropilena "random" kopolimera PP-R u beloj, roze i svetlo plavoj boji (Ø 20 i 25) i beloj (Ø 32 i 40) boji.

Uz glavne procese proizvodnje i komercijale (prodaje), TRIPLAST obavlja niz pomoćnih procesa, od koji su važniji opšte administrativni, finansijski, nabavni, skladišni i računovodstveni (uz pomoć računarskog programa i spoljnih saradnika) poslovi.

Misija

Privredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa "TRIPLAST" d.o.o. usmerava svoju poslovnu delatnost i energiju za postojanje, trajanje i opredeljenje prema razvoju i osvajanju novih proizvoda i tržišta.

Ovakav odnos proizilazi iz visokog nivoa radne discipline, racionalnog donošenja poslovnih odluka i stalne ineraktivne komunikacije sa potrošačima i tržištem.

Vizija

Upravljačko rukovodni tim "TRIPLAST" d.o.o. je opredeljen da kvalitet poslovanja čini okosnicu sopstvenog dugoročnog razvoja. Uzlazan trend "TRIPLAST" zasniva na širokom asortimanu standardnih proizvoda, povećanju proizvodnih kapaciteta visoke produktivnosti, poboljšanju i unapređenju kvaliteta procesa rada i osvajanju novih, jedinstvenih i inovacijskih rešenja novih proizvoda. Težnja "TRIPLAST"-a je da isporučuje visok nivo kvaliteta proizvoda, koji istovremeno zadovoljava zahteve tržišta.

Politika kvaliteta

Privredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa "TRIPLAST"d.o.o. posluje na načelima prioritetnog ispunjavanja zahteva i zadovoljstva korisnika njegovih proizvoda.

Vlasnik "TRIPLAST"d.o.o. je u potpunosti posvećen razvoju i osvajanju tržišta i tržišnih zahteva za proizvodima od plastike čiji je vek trajanja praktično neograničen i koji u potpunosti zamenjuju metalne vodovodne instalacije vremenski ograničene primene.

Rukovodstvo "TRIPLAST"-a je opredeljeno da vrši stalna poboljšavanja i unapređivanja kvaliteta poslovanja na principima sistema menadžemnta kvalitetom prema zahtevima JUS ISO 9001 i drugim važećim zakonima, propisima i standardima.

Menadžer organizacije "TRIPLAST"d.o.o. odgovara za stvaranje radnog i poslovnog ambijenta koji omogućuje svim zaposlenima, počev od rukovodilaca iz vrha rukovođenja poslovima i proizvodnjom "TRIPLAST"-a do svakog operativnog izvršioca, motivisan, stimulativan, efikasan i efektivan odnos prema poslu. Menadžer organizacije utvrđuje načela poslovne politike "TRIPLAST"-a i promoviše politiku kvaliteta kod poslovnih partnera i zaposlenih u društvu.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet i menadžer kvaliteta odgovaraju za razvoj, primenu, održavanje i preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom. Oni imaju obavezu da saopšte i objasne politiku kvaliteta "TRIPLAST"-a zaposlenima.

Menadžer komercijale, menadžer kvaliteta i rukovodilac proizvodnje organizuju i realizuju isporuku proizvoda "TRIPLAST"-a pod uslovima optimalnih troškova proizvodnje, prema zahtevima traženog kvaliteta i ispunjavanja namenjene upotrebne vrednosti.